KONKURSBO

Reime Produkter AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Jæren tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 05.03.2020 kl. 08:30

Fristdag:

23.01.2020

Anmeldelse av krav:

27.02.2020

Org.nr.:

989 459 570

Bonummer:

20-012131KON-JARE

Konkursåpning:

23.01.2020