KONKURSBO

Reitans Bilverksted AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

22. juni 2023

Fristdag:

21.04.2023

Anmeldelse av krav:

29.05.2023

Org.nr.:

918 145 494

Bonummer:

23-060749KON-THOD

Konkursåpning:

24.04.2023