KONKURSBO

Rive Robert/RCD Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4.5.2023

Fristdag:

22.11.2022

Anmeldelse av krav:

29.3.2023

Org.nr.:

913 505 913

Bonummer:

22-169283KON-THOD/

Konkursåpning:

1.3.2023