KONKURSBO

RMH Stavanger

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 01. februar 2022 kl 0930

Fristdag:

23.12.2021

Anmeldelse av krav:

24.01.2022

Org.nr.:

923 848 029

Bonummer:

21-184002KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

23.12.2021