KONKURSBO

Rockeye Norway AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 21.03.2023

Fristdag:

07.02.2023

Anmeldelse av krav:

07.03.2023

Org.nr.:

913 342 437

Bonummer:

22-172073KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

07.02.2023