KONKURSBO

Rogaland Hus og Hage AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 24. august 2021 kl 1200

Fristdag:

29.04.2021

Anmeldelse av krav:

05.07.2021

Org.nr.:

822 299792

Bonummer:

2 1 -O63690KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

03.06.2021