KONKURSBO

Rogaland Plastservice AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 15. mai 2023 kl. 0900

Fristdag:

01.03.2023

Anmeldelse av krav:

03.04.2023

Org.nr.:

993 084 573

Bonummer:

23-033904KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

01.03.2023