KONKURSBO

Rogaland Rørinspeksjon AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

20.04.2023 kl 09:00

Fristdag:

28.02.2023

Anmeldelse av krav:

03.04.2023

Org.nr.:

993 176 524

Bonummer:

23-003205KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

01.03.2023