KONKURSBO

RSD Bygg AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 17. november 2022 kl 10.30

Fristdag:

13.05.2022

Anmeldelse av krav:

11.10.2022

Org.nr.:

998 806 410

Bonummer:

22-088806KON-THOD

Konkursåpning:

06.09.2022