KONKURSBO

Ryflis AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 07.12.2022 kl. 10:30

Fristdag:

14.07.2022

Anmeldelse av krav:

21.11.2022

Org.nr.:

926 583 956

Bonummer:

223-132448KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

19.10.2022