KONKURSBO

S.P Furnes Holding AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

10. juni 2021 kl. 1300

Fristdag:

15.04.2021

Anmeldelse av krav:

20.05.2021

Org.nr.:

918 481 060

Bonummer:

20-108796K0N-BERG/2

Konkursåpning:

15.04.2021