KONKURSBO

Saint Clair AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

20. agust 2021 kl 0900

Fristdag:

31.05.2021

Anmeldelse av krav:

06.07.2021

Org.nr.:

992 239 018

Bonummer:

21-078127KON-THOD/2

Konkursåpning:

01.06.2021