KONKURSBO

Salmo Terra AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 5. oktober 2023 kl 1330

Fristdag:

01.08.2023

Anmeldelse av krav:

06.09.2023

Org.nr.:

919 073 373

Bonummer:

23-113440KON-THOD/

Konkursåpning:

02.08.2023