KONKURSBO

Savanna Sunrise Europe AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

21. januar 2021

Fristdag:

6.10.2020

Anmeldelse av krav:

21.12.2020

Org.nr.:

917 768 684

Bonummer:

20-142647KON-BERG

Konkursåpning:

16.11.2020