KONKURSBO

Shandong Twin Marine AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 25. januar 2022 kl. 0930

Fristdag:

01.09.2021

Anmeldelse av krav:

20.01.2022

Org.nr.:

917 130 930

Bonummer:

21-145317KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

16.12.2021