KONKURSBO

Signatur Arkitekter AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 30.08.2024 kl. 11:00

Fristdag:

28.06.2024

Anmeldelse av krav:

29.07.2024

Org.nr.:

918 481 540

Bonummer:

24-102983KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

28..06.2024