KONKURSBO

Sigve Erlend Hoff-Larsen

Skifterett:

Hordaland tngrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 19. september 2024 kl 1100

Fristdag:

03.06.2024

Anmeldelse av krav:

01.08.2024

Org.nr.:

924 986 727

Bonummer:

24-087510KON-THOD/KONS

Konkursåpning:

27.06.2024