KONKURSBO

Skjold Legesenter AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

23. mars 2023

Fristdag:

06.12.2022

Anmeldelse av krav:

27.2.2023

Org.nr.:

912 446 786

Bonummer:

23-011340KON-THOD

Konkursåpning:

23.1.2023