KONKURSBO

Smakalaust AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 10.05.2022 kl 0900

Fristdag:

07.03.2022

Anmeldelse av krav:

07.04.2022

Org.nr.:

925 620 025

Bonummer:

22-035184KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

07.03.2022