KONKURSBO

Smart Construct Invest AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

5. oktober 2023 kl 10.30

Fristdag:

17.03.2023

Anmeldelse av krav:

19.07.2023

Org.nr.:

924 817 356

Bonummer:

23-061293KON-THOD

Konkursåpning:

14.06.2023