KONKURSBO

SmarteBo AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

15. april 2021 kl 11.15

Fristdag:

08.02.2021

Anmeldelse av krav:

19.03.2021

Org.nr.:

915 535 127

Bonummer:

20-020257KON-BERG

Konkursåpning:

12.02.2021