KONKURSBO

SMG AS

Bobestyrer:

Odd Valland Bovim

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 27. juni 2024 kl. 1000

Fristdag:

01.03.2024

Anmeldelse av krav:

18.06.2024

Org.nr.:

915 518 893

Bonummer:

24-035589KON-THOD/

Konkursåpning:

14.05.2024