KONKURSBO

Solbakken Musikkformidling AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

10. september 2020 kl 10.20

Fristdag:

30.06.2020

Anmeldelse av krav:

05.08.2020

Org.nr.:

914 345 324

Bonummer:

20-094051KON-BERG

Konkursåpning:

01.07.2020