KONKURSBO

Spa-Hotell Velvære AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Onsdag 23.10.2019 kl. 12:00

Fristdag:

17.09.2019

Anmeldelse av krav:

17.10.2019

Org.nr.:

981 668 316

Bonummer:

19-136819KON-STAV

Konkursåpning:

17.09.2019