KONKURSBO

Sparkup Norway AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. mars 2021

Fristdag:

25.12.2020

Anmeldelse av krav:

01.02.2021

Org.nr.:

916 555 725

Bonummer:

20-187707KON-BERG

Konkursåpning:

28.12.2020