KONKURSBO

Spurs Invest AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 21.09.2020 kl. 10:00

Fristdag:

06.03.2020

Anmeldelse av krav:

08.09.2020

Org.nr.:

994 456 245

Bonummer:

20-058461KON-STAV

Konkursåpning:

04.08.2020