KONKURSBO

Stavanger Conditori Hillevåg AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Mandag 25.05.2020 kl 12:00

Fristdag:

21.04.2020

Anmeldelse av krav:

22.05.2020

Org.nr.:

922 989 990

Bonummer:

20.059931KON-STAV

Konkursåpning:

22.04.2020