KONKURSBO

Stavanger Kapitalforvaltning AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 25. februar 2021 kl 1030

Fristdag:

26.10.2020

Anmeldelse av krav:

22.02.2021

Org.nr.:

989 221 604

Bonummer:

21-001782KON-STAV

Konkursåpning:

18.01.2021