KONKURSBO

Stavanger Verksgata Centre As

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

torsdag 25. februar 2021 kl 0900

Fristdag:

04.01.2021

Anmeldelse av krav:

04.02.2021

Org.nr.:

915 770 231

Bonummer:

21-000848KON-STAV

Konkursåpning:

04.01.2021