KONKURSBO

Stein S. Murerservice AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 14. september 2023 kl 1345

Fristdag:

14.07.2023

Anmeldelse av krav:

25.08.2023

Org.nr.:

922 884 455

Bonummer:

23-106899K0N-THOD/ICONS

Konkursåpning:

21.07.2023