KONKURSBO

Surfaced AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 14. januar 2022 kl 10.45

Fristdag:

09.11.2021

Anmeldelse av krav:

14.12.2021

Org.nr.:

926 563 955

Bonummer:

21-158453KON-THOD

Konkursåpning:

9.11.2021