KONKURSBO

Surplusplay AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 18. august 2022

Fristdag:

20.05.2022

Anmeldelse av krav:

27.06.2022

Org.nr.:

921 269 269

Bonummer:

22-074931KON-THOD

Konkursåpning:

23.05.2022