KONKURSBO

System og Sikkerhet AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 12. oktober 2020 kl 0900

Fristdag:

02.09.2020

Anmeldelse av krav:

08.10.2020

Org.nr.:

882178552

Bonummer:

20-123422KON-STAV

Konkursåpning:

03.09.2020