KONKURSBO

T & H Eiendom AS

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 2. mai 2024 kl 0900

Fristdag:

01.03.2024

Anmeldelse av krav:

08.04.2024

Org.nr.:

915 998 917

Bonummer:

24-035825KON-THOD/

Konkursåpning:

04.03.2024