KONKURSBO

Taketombo AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 15. juni 2020 kl 1200

Fristdag:

05.05.2020

Anmeldelse av krav:

05.06.2020

Org.nr.:

922 178 178

Bonummer:

20-066652KON-STAV

Konkursåpning:

05.05.2020