KONKURSBO

Tasta Lakkering AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

mandag 28.september 2020 kl 1300

Fristdag:

10.08.20

Anmeldelse av krav:

15.09.20

Org.nr.:

918 335 218

Bonummer:

20-111328KON-STAV

Konkursåpning:

12.08.20