KONKURSBO

Thomsen & Tommy AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

21-037196KON-STAV

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

28.04.21 kl 0930

Fristdag:

25.01.2021

Anmeldelse av krav:

23.04.2021

Org.nr.:

916 024 592

Bonummer:

21-037196KON-STAV

Konkursåpning:

19.03.2021