KONKURSBO

Tilhenger Spesialisten AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Stavanger

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

fredag 20. november 2020 kl 1000

Fristdag:

22.06.2020

Anmeldelse av krav:

05.11.2020

Org.nr.:

919 729 961

Bonummer:

20-112051KON-STAV

Konkursåpning:

02.10.2020