KONKURSBO

Tin Drift AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 8. oktober 2020 kl 09.50

Fristdag:

29.07.2020

Anmeldelse av krav:

07.09.2020

Org.nr.:

923 932 348

Bonummer:

20-107046KON-BERG/2

Konkursåpning:

03.08.2020