KONKURSBO

Tjene.no AS

Bobestyrer:

Paul Aakre

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 11. mai 2023 kl 14:30

Fristdag:

15.03.2023

Anmeldelse av krav:

02.05.2023

Org.nr.:

923 660 461

Bonummer:

23-045061KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

30.03.2023