KONKURSBO

TK Maskin & Transport AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 26. august 2022 kl 13.00

Fristdag:

21.06.2022

Anmeldelse av krav:

01.08.2022

Org.nr.:

995 550 466

Bonummer:

22-091037KON-THOD

Konkursåpning:

27.06.2022