KONKURSBO

Tonjes Studio AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

14.1.2021 kl 11.00

Fristdag:

28.10.2020

Anmeldelse av krav:

21.12.2020

Org.nr.:

920 623 638

Bonummer:

156820KON-BERG

Konkursåpning:

16.11.2020