KONKURSBO

Top Twenty Academy AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Bergen tingret

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. mars 2021

Fristdag:

28.12.2020

Anmeldelse av krav:

2.2.2021

Org.nr.:

986 119 752

Bonummer:

20-187973KON-BERG

Konkursåpning:

29.12.2020