KONKURSBO

Tore Eide AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. juni 2021 kl 1015

Fristdag:

14.04.2021

Anmeldelse av krav:

19.05.2021

Org.nr.:

933 233 278

Bonummer:

21-054476KON-BERG/

Konkursåpning:

14.04.2021