KONKURSBO

Tørr Bolig AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 21.10.2021 kl 10.00

Fristdag:

20.08.2021

Anmeldelse av krav:

24.09.2021

Org.nr.:

925 549 215

Bonummer:

21-115821KON-THOD

Konkursåpning:

20.08.2021