KONKURSBO

Tørrmuring AS

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Torsdag 25. april 2024 kl 1000

Fristdag:

19.02.2024

Anmeldelse av krav:

26.03.2024

Org.nr.:

920 288 995

Bonummer:

24-028670KON-THOD/

Konkursåpning:

20.02.2024