KONKURSBO

Træet Bygg og Hageservice AS

Bobestyrer:

Alf-Erik Jentoft

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

4. juni 2021 kl. 0930

Fristdag:

19.03.2021

Anmeldelse av krav:

18.05.2021

Org.nr.:

919 379 677

Bonummer:

21-042758KON-BERG/2

Konkursåpning:

13.04.2021