KONKURSBO

Twin Marine Heavylift AS

Bobestyrer:

Trond Geitung-Larsen

Skifterett:

Sør-Rogaland

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

tirsdag 25. januar 2022 kl 0930

Fristdag:

01.09.2021

Anmeldelse av krav:

20.01.2022

Org.nr.:

926 723 448

Bonummer:

21-145316KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

16.12.2021