KONKURSBO

Tygg På Den AS

Bobestyrer:

Fredrik Bie

Skifterett:

Sør-Rogaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Fredag 22.09.2023 kl. 10:30

Fristdag:

24.07.2023

Anmeldelse av krav:

24.08.2023

Org.nr.:

919 325 054

Bonummer:

23-110211KON-TSRO/TSTA

Konkursåpning:

24.07.2023