KONKURSBO

Ugler i Mosen AS

Bobestyrer:

Odd Valland Bovim

Skifterett:

Hordaland tingrett

Link til:

Konkursregister

Første skiftesamling:

Tirsdag 16. januar 2024 kl 0900

Fristdag:

07.11.2023

Anmeldelse av krav:

13.12.2023

Org.nr.:

997 265 815

Bonummer:

23-166800KON-THOD/TLOF

Konkursåpning:

09.11.2023